John Sedzicki

Begeleiding bij leerstoornissen en hoogbegaafdheid

Psychotherapie voor kinderen en volwassenen

OpvoedingsondersteuningMijn naam is John Sedzicki (°1981), papa van Lia (°2008). Ik ben van opleiding orthopedagoog en heb mijn kennis uitgebreid door het volgen van een specialisatiejaar Kindertherapie.

Momenteel volg ik een vierjarige postgraduaat psychotherapie in de interactionele vormgeving.

Als therapeut wil ik naast je staan, actief luisteren en het belangrijkste: aanwezig zijn.

 

Ik vertrek vanuit een zeer brede kijk naar de cliënt aangezien we allemaal uniek zijn en daardoor ook zorg op maat verdienen. 

Ik focus me graag op het heden. Door het verleden en gedachten over de toekomst naar het heden te brengen ontstaat er gewaarwording van bepaalde gevoelens en verlangens die we dan kunnen aanpakken waardoor je hier terug controle over krijgt.

 

Werkmethode

 

Ik geef zowel therapie aan kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar als volwassenen. 

Ik start steeds met een intakegesprek. Door naar jou te luisteren bekijken we samen wat jouw noden en behoeften zijn, waar je momenteel vastloopt, welke factoren jouw positief kunnen ondersteunen en welke factoren je momenteel hier in tegenhouden.

 

Na drie sessies ontstaat er een beeldvorming gekoppeld aan hypotheses die ik samen met de ouders van het kind of met de volwassene bekijk. Van hieruit ga ik methodieken toepassen.

 

De cliënt blijft tijdens de ganse begeleiding de regiseur van zijn/haar verhaal.

Wat er ook is, het mag er zijn!

 

Kinderen en jongeren

 

Kinderen en jongeren praten vaak makkelijker via spel en creatieve werkvormen (schilderen, zandspel, tekenen,...). Via spel ontstaat er ruimte waarbij kinderen kunnen uiten waarmee ze zitten en wat hun noden en behoeften zijn. Het creatief aspect wordt gebruikt als middel om tot een gesprek te komen. Uw kind krijgt een plek waarbij het zich geborgen voelt en kan ventileren.

 

Volwassenen

 

 Elke mens heeft zijn specifieke verhaal. Het is dat verhaal dat mij telkens opnieuw intrigeert.

 

U kan zowel individueel als met partner of andere belangrijke personen bij mij terecht.

 

Soms krijg je te maken met gebeurtenissen die een enorme verandering in je leven brengen: depressie, burn-out, relationele problemen, verlies, echtscheiding...

 

Dit gaat gepaard met heel veel gevoelens. Als therapeut sta ik samen met jou stil bij wat er voor zorgt dat jij met dit soort gevoelens wordt geconfronteerd. Door hier tijd, ruimte en adem aan te geven, kijken we op welke manier we het vastgelopen proces terug in beweging kunnen krijgen. Als psychotherapeut ga ik samen met je op zoek naar andere en nieuwe manieren om met je situatie om te gaan. 

 

Het geheel is meer dan de som van de delen

 

Het systeem van de cliënt (het gezin, de school, werk...) zijn zeer belangrijke componenten. Ik ben voorstander van een multidisciplinaire aanpak. Samenwerking met de school is een belangrijke peiler waardoor we voor jouw kind zorg op maat kunnen aanbieden. Observaties op school (tijdens de speeltijd, in de klas) en indien gewenst observatie in de huiselijke sfeer behoren ook tot mijn begeleiding en ondersteuning.

Alfons Servaislei 1 

2900 Schoten

info@debreinbrug.beVeerle Peetermans : 0479/83.01.78

John Sedzicki : 0496/87.91.97