Psychotherapie

Begeleiding bij leerstoornissen en hoogbegaafdheid

Psychotherapie voor kinderen en volwassenen

Opvoedingsondersteuning
Psychotherapie: kinderen, jongeren en volwassenen/koppels


 • ADHD
 • ASS
 • Emotionele problemen
 • Gedragsproblemen
 • Grensoverschrijdend gedrag
 • Rouw- verdriet- en verliesverwerking
 • Agressiebeheersing
 • Angst - fobieen
 • Hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid
 • Stress en spanningen
 • Depressie
 • Laag zelfbeeld
 • Faalangst


Werkwijze:


Kinderen en jongeren praten vaak makkelijker via spel en creatieve werkvormen. Via spel ontstaat er ruimte waarbij kinderen kunnen uiten waarmee ze zitten en wat hun behoeften en verlangens zijn. Het creatief aspect wordt gebruikt als middel om tot een gesprek te komen.


Ik vertrek als therapeut vanuit een integratieve visie, waarbij verschillende stromingen in interactie worden gebracht tot een geheel. De therapie wordt op maat van de cliënt gemaakt.


Ik ben voorstander van een multidisciplinaire aanpak. Samenwerking met de school is een belangrijke peiler waardoor we voor jouw kind zorg op maat kunnen aanbieden. Observaties op school (tijdens de speeltijd, in de klas) en in dien gewenst observatie in de huiselijke sfeer behoren ook tot mijn begeleiding en ondersteuning (ook bij gezinstherapie).


Voor volwassenen bied ik individuele sessies en koppeltherapie aan. 


We bouwen samen een brug tussen het waarneembaar gedrag en de innerlijke beleving. Het belangrijkste blijft: wat er ook is, het mag er zijn.


 • Kennismakingsfase: na de intake volgen een drietal gesprekken waarin vooral de volgende zaken aan bod komen:
  • elkaar beter leren kennen. Een relatie opbouwen gebaseerd op empathie, echtheid en respect.
  • ‘puzzelstukken’ verzamelen
  • eerste interventies en voorstellen – doelen opstellen waar we naar toe willen werken
  • doel: beeldvorming
 • Behandelingsfase:
  • verdiepen a.d.h.v. gesprekken en creatieve methodieken
  • na elke +/- 3 gesprekken: evaluatie: reflecteren, bijsturen, verdere zaken aanpakken


Enkele belangrijke bouwstenen/handvaten:

 

 • op maat van het kind, de jongere, het gezin | in vertrouwen | open communicatie
 • samen op weg gaan, elk met onze eigen expertise: betrokkenheid van de ouders is belangrijk
 • uitbouwen van jullie sterktes | streven naar win-winsituaties
 • een kind is veel meer dan zijn ‘probleem/diagnose…’      

Alfons Servaislei 1 

2900 Schoten

info@debreinbrug.beVeerle Peetermans : 0479/83.01.78

John Sedzicki : 0496/87.91.97