Hoogbegaafdheid

Als je motivatie zoek is…

 

 

Onderpresteren is een complex probleem dat heel veel frustraties met zich meebrengt. Het lijkt of deze kinderen twee gezichten vertonen: soms zie je flitsende opmerkingen en meteen daarna zie je apathie en onverschilligheid optreden. Ook voor de omgeving, zowel voor ouders als voor leerkrachten, is dit een moeilijk probleem om aan te pakken.

Door een niet gepast onderwijsaanbod of geen of een verkeerde begeleiding, worden hoogbegaafde kinderen te weinig uitgedaagd en komen ze eigenlijk niet meer tot leren toe. Als gevolg hiervan ontwikkelen ze onvoldoende vaardigheden zoals doorzettingsvermogen, initiatief nemen, discipline en bepaalde metacognitieve vaardigheden zoals plannen en reflecteren. Dit kan op den duur leiden tot onderpresteren met als gevolg dat hun zelfbeeld zeer negatief is, zij niet goed in hun vel zitten en zich ongelukkig voelen.

Kinderen en jongeren die reeds onderpresteren of die een risico lopen op onderpresteren kunnen we met een individuele begeleiding helpen de kracht in zichzelf terug te vinden, zodat ze vaardigheden leren ontwikkelen waardoor ze steviger in hun schoenen zullen staan.

 

 

De Kracht in jezelf

 

Onderpresteren is niet iets wat zomaar ineens ontstaat. De oplossing ligt dan ook niet zo voor de hand. Met de methode ‘De kracht in jezelf’ van Jan Kuipers reiken we een manier aan om kinderen (7-12 jaar) die reeds onderpresteren en kinderen die een risico lopen op onderpresteren te helpen de kracht in zichzelf terug te vinden, zodat ze vaardigheden leren ontwikkelen waardoor ze steviger in hun schoenen zullen staan. In deze methode werken de kinderen een leuk vormgegeven werkboekje door waarin ze inzicht in zichzelf, inzicht in hun omgeving, inzicht in hun eigen krachten en inzicht in hun (negatieve) overtuigingen verkrijgen. Tussendoor wordt heel veel aandacht besteed aan de manier waarop ze denken over hoogbegaafdheid, of ze een vaste mindset hebben of niet en hoe we dit kunnen ombuigen naar een groeimindset (Dweck).

 

Tijdens een intakegesprek met de ouders alleen wordt nagegaan of het vermoeden van onderpresteren bevestigd kan worden. In een vijftien- à twintigtal wekelijkse sessies wordt gepraat met het kind waarbij niet het probleem maar oplossingen die vanuit het kind zelf komen, centraal staan. Deze sessies gaan door in de praktijk of op school. Het kind krijgt zijn eigen werkboek mee naar huis.

Wanneer duidelijk blijkt dat het kind zeer zwaar psychologisch in de knoop zit, verwijzen we evenwel door naar een psycholoog die speltherapie of andere psychologische begeleiding kan aanbieden.

 

 

Wijs op weg

 

 

Voor jongeren bieden wij een variant aan gebaseerd op deze methode: Wijs op weg. De structuur blijft hetzelfde: in een kennismakingsgesprek komen we meer te weten over de jongere en zoeken we uit wáár juist het probleem zit (op school of…) en bekijken we naar welk doel hij/zij zich wil richten. In een aantal vervolggesprekken werken we aan dit doel. Dit bestaat onder andere uit:

 

zelfinzicht via een Kwaliteitenspel,

inzicht in zijn/haar omgeving via het Waardenspel,

inzicht in wat hoogbegaafdheid is via mindset,

inzicht in de leerstijl en leercompetenties via het Leervaardighedenspel,

leren herkennen van negatieve overtuigingen en die trachten te herkaderen.

 

Hierbij maken we ook gebruik van het Model van Talentontwikkeling van Jan Kuipers. Na een aantal sessies bekijken we ook wat er kan veranderen op school: is er een adviesgesprek nodig op school of kan de jongere zélf voor de verandering zorgen? Een aantal weken nadat het volledige traject is doorlopen volgt nog een evaluatiegesprek waarin we evalueren of de aanpak heeft geholpen en waar het nog kan worden bijgestuurd.

Tijdens een intakegesprek met de ouders en de jongere erbij wordt nagegaan of het vermoeden van onderpresteren bevestigd kan worden. In een vijftien- à twintigtal wekelijkse sessies wordt gepraat met de jongere waarbij niet het probleem maar oplossingen die vanuit hem- of haarzelf komen, centraal staan. Deze sessies gaan door in de praktijk of op school.

van onze medewerkers. De jongere krijgt zijn/haar eigen werkboek mee naar huis.

Wanneer duidelijk blijkt dat de tiener zeer zwaar psychologisch in de knoop zit, verwijzen we evenwel door naar een psycholoog die psychologische begeleiding kan aanbieden.