Leerproblemen


  1. Meskertherapie


De Nederlandse kinderneuroloog Pierre Mesker (1905-1985) heeft zich tijdens zijn leven beziggehouden met de ontwikkeling van de handmotoriek en de daarmee gepaard gaande hemisfeer (=hersenhelft) specialisatie.


Bij het onderzoek dat Mesker deed bij kinderen met lees- en schrijfstoornissen, bleek dat de waarnemende bewegingen van de handen die de wereld onderzoeken (tijdens peuter- en kleuterleeftijd) een grote rol spelen bij het ontstaan van het woord (bij spreken en begrijpen) en tenslotte bij de ontwikkeling van het schrift.


Mesker ontwikkelde de psychomotorische dominantietest die gebruikt kan worden om na te gaan in welk stadium van de cerebrale lateralisatie een kind zich bevindt. 

Mesker stelde 4 stadia voorop in de ontwikkeling van de handmotoriek:


1)De fase van de slurfmotoriek (0- 2 à 3 jaar)

2)De fase van de symmetrische motoriek ( tot 5 à 6 jaar)

3)De lateralisatiefase ( lagere schoolperiode)

4)De fase van de dominantie (vanaf ongeveer 12 jaar)


De testing gebeurt op een verticaal Meskerbord, een heel handig instrument dat ook gebruikt wordt om het thuisprogramma op te oefenen. Tijdens dit programma worden de verschillende handmotorische stadia doorlopen. 

Mesker-therapie is een heel efficiënte methode om op korte termijn vooruitgang te boeken.


Het doel van de bordbehandeling is om kinderen te helpen die problemen hebben met lezen en schrijven.


Mogelijke indicaties:


->Slechte pengreep

->Traag / moeizaam schrijven

->Spellingsproblemen

->Leesproblemen

->Problemen met tekstbegrip

->Spiegelen van letters/cijfers


    2. Beelddenken


‘Leerachterstand, dyslexie, AD(H)D, autisme, PDD-NOS?

Leerproblemen praktisch aanpakken met de training ‘Ik leer anders’.


Na onderzoek blijkt dat leerlingen met een leerachterstand of dyslexie vaak in beelden denken, niet in woorden. Daardoor wordt de lesstof niet begrepen en onthouden. Het onderwijs sluit niet aan bij alle denkwijzen want de meeste mensen (±95%) leren via het gehoor. Slechts een kleine groep leert visueel. Bijles helpt onvoldoende omdat ze dan meer informatie op ‘foute’ wijze krijgen aangeboden. Door de informatie te vertalen naar beelden, kan deze groep zich de lesstof wel eigen maken. Tijdens een korte training leer je deze techniek zelf toepassen. Ideaal om vervolgens de lesstof in de klas goed te kunnen volgen.


Direct resultaat.

De leerling kan tijdens de eerste sessie direct vertellen of deze leermethode voor hem of haar werkt. Blijf niet langer worstelen met schoolwerk. Deze leermethode is bewezen effectief.Denk aan het woord STOEL. Wat zie je?

Zie je letters: S-T-O-E-L of een plaatje?                       

Zie je een plaatje, doe dan de test op:

www.ikleeranders.nl


Training basisschool ’Ik leer anders’ leert je om

informatie te vertalen naar JOUW informatiesysteem nl.

visuele informatieverwerking. Dit kun je (in de toekomst) ook toepassen

op vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, 

buitenlandse talen enz.                                     


Inhoud training (± 4 tot 6 sessies)

* Onthouden van informatie

* Taal: spellen, lezen

* Rekenen: tafels, plus en min sommen

* Klokkijken